Modelformulier

MODELFORMULIER HERROEPING

HEARST MAGAZINES NETHERLANDS B.V.

EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

(dit formulier alleen invullen en terugzenden indien u de overeenkomst met één van de huidige en toekomstige groepsmaatschappijen van Heasrt Magazines Netherlands B.V., wilt herroepen)

  • Aan:   Hearst Magazine Netherlands B.V.

Moersmanskkade 500, 113 BC Amsterdam

Tel.: (+31) 88 024 54 99

mail: klantenservice@hearst.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*/ de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

  • [Naam klant(en)]

  • [Adres klant(en)]

  • [Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.